Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 9.-17.gs. ādas senlietu datu bāzes veidošana Pēteris Kāpostiņš, Agrita Krieviņa-Siliņa
2 Akustikas problēmas un to risinājumi atvērta tipa birojos Edgars Kirilovs
3 Apģērbu iepakojums - situācija un problēmas Latvijā Maruta Viļuma, Valdis Priednieks
4 Asinsvadu protēzes Andrejs Lukjančikovs, Viktorija Kancēviča
5 Austas bazalta šķiedru armatūras Aina Bernava, Māris Maniņš, Silvija Kukle
6 Aušanas tehnoloģijas industriālā attīstība Latvijā Svetlana Ņesterova, Ilze Baltiņa, Nadežda Ozoliņa
7 Aušanas tehnoloģiskā procesa parametru ietekme uz inovatīvas strukturas aortas implanta biomehāniskām īpašībām Andrejs Lukjančikovs, Viktorija Kancēviča, Alberts Auzāns
8 Bioelektrogrāfijas metode šķidrumu analīzei Eva Trumsiņa, Silvija Kukle
9 Biopolimēru attīstība un izmantošana Edgars Kirilovs, Silvija Kukle
10 Biroja krēsla dizains un ergonomikas principi Edgars Kirilovs, Gints Upītis
11 Bruņu uzkabes sistēmas defektu analīze Igors Šitvjenkins, Ausma Viļumsone, Iveta Ābele, Kristine Pinke, Hanna Torbicka
12 Cilvēka mikroklimata temperatūras mērījumu modelējošie eksperimenti Ingrīda Šahta, Ilze Baltiņa, Juris Blūms, Vilnis Jurķāns
13 Dūrienu un šuvju kvalitātes problēmu saistība ar auduma padeves zobstieņa kustības trajektorijām standarta tipa šujmašīnās Uģis Briedis, Inese Ziemele, Austrums Kļaviņš
14 Elektronisko mezglu izvietojums apģērbā Inese Kašurina, Aleksandrs Vališevskis, Inese Ziemele, Ausma Viļumsone
15 Etnogrāfiskie elementi mūsdienu apģērba ansamblī Inga Beikule
16 Fotoluminiscējošo termoplēvju apdruku ilgmūžības testēšana Ilze Baltiņa, Virdginia Russu, Aigars Baltins, Iveta Ābele
17 Fotopletizmogrāfijas ierīces izmantojamība biomedicīniskajā apģērbā Viktorija Mečņika, Edgars Kviesis, Zbignevs Macinkevics, Renārs Erts, Ivars Krieviņš
18 Gaisa temperatūras ietekme uz darba produktivitāti birojā Edgars Kirilovs, Juris Emsiņš
19 Ieteikumi patērētājiem alpīnistu tērpu iegādei Madara Paraga, Ingrīda Šahta
20 Jēlādas resursu apstrādes apzināšana un situācijas izpēte Latvijā Ilze Gudro, Andra Ulme, Guntis Strazds, Inga Beikule
21 Kaņepju šķiedru un stiebru īpašību un pārstrādes tehnoloģiju izpēte, to izmantošanas iespējas arhitektūras un interjera elementos Kristine Bolgzde, Andra Ulme
22 Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas ugunsnoturības atsauci ietekmējošo faktoru apriorās ranžēšanas metode Igors Šitvjenkins, Ausma Viļumsone, Inese Ziemele, Una Zariņa, Kristīne Piņķe
23 Kokogļu ražošanas procesa kokgāzes izmantošana koģenerācijas motostacijās Vilnis Gulbis, Indulis Brakšs
24 Kokvilnas-linu fasondzijas izstrāde Eleonora Vanaga
25 Latvijas tekstila rūpniecības industriālā mantojuma apzināšanas, izpētes un saglabāšanas problēmas Austrums Kļaviņš, Daiga Priedniece
26 Lavīnveida gāzizlādes vizualizācijas efekta vēsturiskā analīze Eva Trumsiņa, Silvija Kukle
27 Mācību iestādes interjera nozīme mūsdienu komunikācijā Ilze Gudro, Zanda Lejniece, Līga Freivalde
28 Manekena izstrāde un sākumdatu definēšana 3D apģērbu projektēšanai Inga Dāboliņa, Ausma Viļumsone, Jānis Dāboliņš
29 Nanošķiedru iegūšanas metodes no kaņepēm un citiem dabīgiem materiāliem Anete Ķipure, Silvija Kukle
30 Neliela auguma sieviete standartlieluma apģērbā Anna Ruskule
31 Novēlotas kaņepju stiebru novākšanas ietekme uz šķiedru kvalitāti Ilze Baltiņa, Zaiga Zamuska
32 Poliuretāna pavedieni asinsvadu protēzēs Viktorija Kancēviča, Natālija Tjagunova
33 Rekomendācijas motobraucēju ekipējuma izvēlē Madara Pastare, Ingrīda Šahta
34 Rūtiņaudumu krāsu risinājumi latviešu tautastērpos Silvija Kukle, Ilona Ļipnicka
35 Salīdzinoša kaņepju šķiedru ilgizturības analīze Līga Freivalde, Silvija Kukle, Andra Ulme
36 Saplākšņa stiprības palielināšana ar kaņepju šķiedru Gints Upītis
37 Saplākšņa un liekti līmētās koksnes konstrukcijās izmantoto līmju īpašību uzlabošana Gints Upītis
38 Segu audeklu veidi un to darināšana Latvijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā Dita Ķikule
39 Segu raksta un krāsu kompozīcijas veidošanas principi 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā Latvijas teritorijā Dita Ķikule
40 Soldier Individual Protection System Aprior Ranking of Functional Replies Igors Šitvjenkins, Ausma Viļumsone, Inese Ziemele, Una Zariņa, Kristine Pinke
41 Stikla pavedienu teksturēšanas parametru noteikšanas principi Inna Šumakova, Nadežda Ozoliņa, Guntis Strazds
42 Šūšanas operatoru darba elementāro paņēmienu analīze Sarmīte Valaine, Ivars Krieviņš
43 Tekstiliju virsmas modifikācija ar materiālu izputināšanas tehnoloģiju Anna Šutka, Silvija Kukle
44 Tekstilparaugu sagatavošanas specifika metālpārklājumu uznešanai Svetlana Vihodceva, Silvija Kukle
45 Teksturētā stikla pavediena cilpainās struktūras veidošana Inna Šumakova, Nadežda Ozoliņa, Guntis Strazds
46 UV radiācijas absorbētāju ietekme uz UV aizsardzības efektivitāti Anna Šutka, Silvija Kukle, Darja Turigina
47 Vēlreiz par Lielvārdes jostām Silvija Kukle, Ausma Viļumsone
48 Vides objekti kā vienota informācijas stendu un norāžu sistēma Baltijas jūras piekrastē Andra Ulme, Kristiana Pavasare
49 Viedo tekstiliju ietekme uz apģērba kultūru Eva Trumsiņa, Zanda Lejniece
Atrasti 49 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.