Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Edgars Sūna

Struktūrvienība:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Edgars.Suna(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 80 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Electrochemical Synthesis of Dimeric λ3-Bromane: Platform for Hypervalent Bromine(III) Compounds
(2023)
Igors Sokolovs, Edgars Sūna
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Projekti
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu - masspektrometru
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Biodegradējamas harvesteru hidrauliskās eļļas kompozīcijas izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Māra Jure
Jaunu farmakoloģiski aktīvu vielu meklējumi aziridīna rindā
Materiālu tehnoloģija
Daina Zicāne
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā
Organiskā ķīmija
Sandra Vasiļevska
RTU studiju programmas "Ķīmijas tehnoloģija" pilnveide ievērojot Boloņas procesa rekomendācijas
Izglītība
Māra Jure
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi
Organiskā ķīmija
Māris Turks