Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei - 150
2013
Jānis Stradiņš, Alīda Zigmunde, Uldis Alksnis, Ilgars Grosvalds, Imants Meirovics, Valdis Kampars, Valdis Kokars, Laimonis Mālers, Jurijs Ozoliņš, Māra Jure, Mārcis Dzenis, Ivars Knēts, Visvaldis Vītiņš, Mārtiņš Kalniņš, Jānis Zicāns, Skaidrīte Reihmane, Remo Merijs-Meri, Agnese Ābele, Gundars Mežinskis, Ruta Švinka, Aija Kalnača, Māris Knite, Artūrs Medvids, Andris Ozols, Ausma Viļumsone, Silvija Kukle, Genrihs Vinovskis, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dace Kivliša

-


Atslēgas vārdi
Riga Technical University Faculty of Material Science and Applied Chemistry

Stradiņš, J., Zigmunde, A., Alksnis, U., Grosvalds, I., Meirovics, I., Kampars, V., Kokars, V., Mālers, L., Ozoliņš, J., Jure, M., Dzenis, M., Knēts, I., Vītiņš, V., Kalniņš, M., Zicāns, J., Reihmane, S., Merijs-Meri, R., Grigaloviča, A., Mežinskis, G., Švinka, R., Kalnača, A., Knite, M., Medvids, A., Ozols, A., Viļumsone, A., Kukle, S., Vinovskis, G., Bērziņa-Cimdiņa, L., Kivliša, D. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei - 150. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 479 lpp. ISBN 9789934104572.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196