Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 1H and 13C NMR Analysis of Vegetable Oils = Augu eļļas analīze izmantojot 1H un 13C KMR metodes Marina Petrova, Edvards Liepiņš
2 1H NMR Spectral Analysis of Gasolines with Various Content of Octane Numbers = 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Valdis Kampars
3 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indandionu un 2-formildimedonuciklān Andris Strakovs, Aleksandrs Gurkovskis, Marina Petrova
4 Application of Reference Distributions for Environmental and Quality Data Analysis = References sadalījumu izmantošana vides un kvalitātes kontroles datu analīzē Iljo Dreijers
5 Determination of Pyrene in Biodegradation Studies = Videi draudzīga analītiskā metode pirēna biodegradācijas pētījumos Indulis Stikāns, Daina Kalniņa
6 Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement Rūdolfs Cimdiņš, Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Visvaldis Vītiņš
7 Influence of Pore Forming Additives on Phase Formation Processes and Properties of Thermal Insulating Building Ceramic = Poras veidojošu piedevu ietekme uz fāžu veidošanās procesu un būvkeramikas siltumizolācijas īpašībām Sergejs Čertoks, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka
8 Jauna 4'-(3H-1,2,5-ditiazepān-5-il) benzilidēnindān-1,3-diona (DMABI-2S) sintēzes metode Modris Jānis Roze, Nataļja Kiričenko
9 NAALADāzes inhibitora konformācijas pētījumi Inta Skaistkalne, Edvards Liepiņš, Aigars Jirgensons
10 Silīcija nanokristālu luminiscence un optoelektronika Talivaldis Puritis, Jevgenijs Kaupužs, Artūrs Medvids
11 Simetrija dabā un tās izpausme materiālu fizikālās īpašībās Uldis-Jānis Sedmalis, Ingunda Šperberga
12 The Synthesis of New Cationic 1,4-Dihydropyridine Derivatives for DNA Delivery K. Pajuste, I. Krivicka, Māra Plotniece, A. Plotniece, A. Soboļevs, Valdis Kampars, B. Vīgante, G. Duburs
Atrasti 12 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.