Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Classical аnd Contemporary Role оf а Latvian Bilateral Ambassador: Comparative Analysis maija Bišofa
2 Dialoga metodoloģija un teorija izziņas procesā Vilnis Purēns
3 Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas Juris Porozovs, Dzintra Porozova, Alvis Valdemiers
4 Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo rādītāju raksturojums Liana Plavina
5 Kategoriju daba un filozofijas priekšmeta jautājums Vilis Daberts
6 Komunikācija publiskajā telpā: noklusēšanu determinējošie faktori Edīte Olupe
7 Konstitucionālā reforma un demokrātijas konsolidācija Latvijā Gunārs Ozolzīle
8 Krievu Universitātes kursu Pedagoģijas nodaļas loma skolotāju sagatavošanā (1922 – 1929) Sergejs Coja, Alīda Zigmunde
9 Pašvaldību sadarbības formas Latvijā Dina Bite
10 Patiesība tīklā Jānis Broks
11 Personas tēla veidošanas aktualitātes un perspektīvas Zanda Lejniece, Svetlana Vihodceva
12 Plecu joslas muskuļu adaptācija treniņiem handbolā pusaudžu vecuma spēlētājiem Inese Pontaga, Janis Zidens
13 Skolotāju kompetences un jauniešu pasaules uzskats Beate Garjāne, Inese Augstkalne
14 Sporta leksika studentu sarunvalodā Inta Budvike, Ludmila Malahova
15 Sporta stratēģiskā plānošana Latvijā Signe Luika
16 Sportista personības veidošanās un attīstība Agita Ābele, Peteris Egle, Aino Kuzņecova
17 Studentu vecuma īpatnības kā pamats attieksmes pret augtskolas mācību vidi veidošanā Valerijs Kuņickis
18 Tālākizglītības aspekti sporta speciālistu kompetences pilnveidē Monta Jakovļeva
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.