Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Atbalstošas mācību vides un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mijsakarības Ieva Dorila
2 Der Psychoanalytiker und Pädagoge Ernst Schneider (1878–1957) im Widerstreit der Meinungen Seiner Zeitgenossen in Lettland (1920–1928) Alīda Zigmunde
3 E-Pedagoģijas satura pilnveide Alvars Baldiņš
4 Estētikas kategorijas reklāmā Guna Matule
5 Latviešu valodas apguves problēmas Rīgas Tehniskās universitātes studentiem Lāsma Gaitniece
6 Pedagoģiski psiholoģisko līdzekļu izvēle mācību darbībā skolēniem ar Aspergera sindromu vispārējās pamatizglītības programmā Airisa Šteinberga
7 Privāto investīciju menedžments un iespējamā atdeve sportā Latvijā Mārtiņš Lauva, Uldis Grāvītis, Rihards Pāže
8 Sociālais pedagogs kā klases audzinātāja sadarbības partneris pamatizglītības pirmajā posmā Natālija Novosada, Astrīda Raževa
9 Tolerances jēdziens pedagoģijā Jana Buboviča, Aija Studente
10 Topošo sporta pedagogu motivācija profesijas izvēlē Antra Gulbe
11 Valdīšanas sistēmas dizaina problēma Latvijā Gunārs Ozolzīle
Atrasti 11 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.