Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 91 patenti, tiek attēloti no 1 līdz 10

Nr.p.k. Numurs Reģistrācijas datums Nosaukums Autori Veids
1. LV15381 20.10.2019. Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma Latvijas
2. LV15382 20.10.2019. Novolaka polimēru fotopolimerizācijas paņēmiens Latvijas
3. LV15331 20.08.2019. Bio-šķiedru un magnija oksihlorīda cementa daudzslāņu celtniecības panelis un tā izgatavošanas paņēmiens Latvijas
4. LV15386 20.06.2019. Būvkonstrukcija ar ārējo stiegrojumu Latvijas
5. LV15322 20.06.2019. Minisfēras saturošs kompozitmateriāls Latvijas
6. LV15373 20.06.2019. Biodīzeļdegviela un tās iegūšanas paņēmiens Latvijas
7. LV15153 20.03.2019. Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens Latvijas
8. LV15292 20.03.2019. Metāla izdalīšanas metode no ūdens šķīdumiem Latvijas
9. LV15340 20.03.2019. Sorbenta iegūšanas paņēmiens Latvijas
10. LV15358 20.12.2018. Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam Latvijas