Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 93 patenti, tiek attēloti no 1 līdz 10

Nr.p.k. Numurs Reģistrācijas datums Nosaukums Autori Veids
1. LV15331 20.08.2019. Bio-šķiedru un magnija oksihlorīda cementa daudzslāņu celtniecības panelis un tā izgatavošanas paņēmiens Latvijas
2. LV15386 20.06.2019. Būvkonstrukcija ar ārējo stiegrojumu Latvijas
3. LV15322 20.06.2019. Minisfēras saturošs kompozitmateriāls Latvijas
4. LV15373 20.06.2019. Biodīzeļdegviela un tās iegūšanas paņēmiens Latvijas
5. LV15153 20.03.2019. Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens Latvijas
6. LV15292 20.03.2019. Metāla izdalīšanas metode no ūdens šķīdumiem Latvijas
7. LV15340 20.03.2019. Sorbenta iegūšanas paņēmiens Latvijas
8. LV15358 20.12.2018. Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam Latvijas
9. LV15282 20.11.2018. Piekārto kāpņu konstrukcija Latvijas
10. LV15313 20.11.2018. Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens Latvijas