Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Augstskolu studentu attieksmes pret studijām teorētiskās analīzes aspekti Valerijs Kuņickis
2 Cilvēka sekmīguma veidošanās mērķtiecīgas dzīvesdarbības procesā Mara Lice
3 Conceptual Approaches to the Acquirement of Olympic Education at Higher Education Institutions Antra Gulbe
4 Darba mehāniskās efektivitātes novērtēšana dažādas kvalifikācijas riteņbraucējiem Inese Pontaga, Jānis Lanka, Andris Konrads
5 Didactics of History Teaching under Totalitarianand Democratic Regimes in Latvia:How much has Changed in Fifty Years? Aija Ingrida Abens
6 Ekonomiskā krīze un augstākā izglītība Ronalds Taraškevičs, Ingars Eriņš
7 Elektorālā izvēle: teorija un prakse Gunārs Ozolzīle
8 Fizisko aktivitāšu paradumi ģimenē (empīrisks pētījums) Inta Bula-Biteniece, Rasma Jansone, Juris Grants
9 Has the Era of Latvian Political Ambassadors Come to an End? M. Bišofa
10 Inovācijas augstskolu didaktikā: to loma izglītības un sporta speciālistu profesionālās kompetences veidošanā un attīstībā Aino Kuzņecova
11 Jauniešu nepietiekamas izglītības līmenis kā viens Anita Berke, Astrida Razeva
12 Jaunlaiku filozofisko ideju izpausmes metakognitīvais raksturs pedagoģijā Valdis Cers
13 Kadetu fiziskās sagatavotības un izturības vērtējums Liāna Pļaviņa
14 Nezināmi fakti par profesoru Jūliju Aleksandru Studentu Alīda Zigmunde
15 Personības attīstības iespējas Latvijas izglītības normatīvo aktu kontekstā Beatrise Garjāne, Inese Augstkalne
16 Pieaugušo profesionālās kompetences apguve darba vietā Santa Līce-Krūze
17 Sociālie procesi un etiķetes attīstība Zanda Lejniece
18 Sporta un bioloģijas skolotāja specialitātes studentu pedagoģiskās prakses sportā analīze Juris Porozovs, Daina Voita
19 Studiju procesa kvalitātes izvērtējums LSPA studentu skatījumā Monta Jakovļeva
20 Психическая надёжность спортсменов и свойства личности Genadijs Vanajevs
Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.