Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Akadēmisko tērpu attīstība Latvijā Anna Kalnāja
2 Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 1. daļa: Vadmēri, lielumatbilstības intervāli un skalas Ivars Krieviņš
3 Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 2. daļa: Optimālais tipfigūru skaits, lielumizmēri, augumlielumu marķējuma lielumatbilstības pārbaudāmība Ivars Krieviņš
4 Asinsvadu implanti ar innovatīvu struktūru Viktorija Kancēviča, Vladimirs Kasjanovs, Alberts Auzāns
5 CAD of the Clothing Industry Nikolajs Razdomahins, Ausma Viļumsone, Inga Dāboliņa
6 Darba motivācijas analīze uzņēmumā Gaļina Kozaka, Genrihs Vinovskis
7 Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie risinājumi Rihards Vidzickis, Silvija Kukle
8 Latvijas šūšanas uzņēmumu pārprofilēšanās iespējas un nosacījumi Inese Ziemele, Uģis Briedis, Dana Beļakova
9 Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma viesnīcu publisko telpu veidolā Ivars Strautmanis, Andra Ulme
10 Mazo tekstiluzņēmumu attīstības iespējas Latvijā Baiba Kraukle, Nadežda Ozoliņa
11 Research of Features of Bank Interior Designing Kristīne Cepurīte
12 Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas līdzekļiem Inga Beikule, Ausma Viļumsone
13 Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu fizikālām īpašībām Ilze Baltiņa, Nadežda Ozoliņa, Evita Cigle
14 Tekstilmateriālu mazgāšanas kvalitātes pārbaudes testu noteikšana Ineta Viļumsone, Brigita Puriņa
15 Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana Inga Dāboliņa, Ausma Viļumsone
16 Vidzemes joslu raksta specifika Silvija Kukle, Gunta Zommere
17 Vienkoču izgatavošanas specifika un ekspluatācija Rihards Vidzickis
Atrasti 17 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.