Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai Andra Ulme, Inga Beikule, Guntis Strazds, Ilze Gudro
2 Alsungas pagasta tautastērpa un etnogrāfisko dziesmu dziedāšanas ietekme uz cilvēka bioenerģētisko starojumu Gunta Zommere, Eva Trumsiņa
3 Atjaunojamo izejvielu attīstība Latvijas teritorijā Andra Ulme, Līga Freivalde
4 Austo karkasa tekstiliju struktūru izstrāde Māris Maniņš, Silvija Kukle
5 Bērnu apģērbu antropometriskās parametrizācijas īpatnības Ivars Krieviņš
6 Bezkontakta 3D pozicionēšanas metodes izmantošana antropometriskajā modelēšanā Inga Dāboliņa, Ausma Viļumsone, Aleksandrs Fjodorovs
7 Bioenerģētiskā starojuma pētniecības metodes un līdzekļi Gunta Zommere, Eva Trumsiņa
8 Biroja iekārtojuma principu analīze Silvija Kukle, Edgars Kirilovs
9 Elektroniskās mērlentes lietošana apģērbu ražošanā Inga Dāboliņa, Ingrīda Šahta, Gaļina Terļecka
10 Galvenās kļūdas un nosacījumi ērta un funkcionāla biroja izveidošanai Silvija Kukle, Edgars Kirilovs
11 Latvijā audzēto kaņepāju šķiedru kvalitātes vērtējums Ilze Baltiņa, Guntis Strazds, Zaiga Zamuška
12 Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku karavīra individuālās aizsardzības sistēma Igors Šitvjenkins, Ausma Viļumsone
13 Marker Making for Materials with Striped Patterns Ineta Viļumsone, Maija Spuļģīte, Brigita Puriņa, Inga Beikule
14 Materiālu normēšanas problēmrisinājumi SIA „Pionieris-2” Inese Ziemele, Tamāra Krilova
15 Mēbeļu un interjeru projektēšanas praksē lietojamās tehnoloģiskās vides Silvija Kukle, Edgars Kirilovs
16 Pinuma motīvs kā dizaina komponents Gita Prīberga
17 Seno ādas apavu darināšanas prasmju adaptācijas problēmas šodienas situācijā Agrita Krieviņa-Siliņa
18 Sporta un atpūtas apģērbu sortimenta izgatavošanas darba laika izlietojuma salīdzinoša analīze Dana Beļakova, Silvija Kukle, Natālija Verbļudova
19 Termoelektriskā moduļa integrēšanas iespējas cilvēka mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats Ilze Baltiņa, Juris Blūms, Ingrīda Šahta
20 Viedapģērba dzesējošās sistēmas optimizēšana Ilze Baltiņa, Juris Blūms, Ingrīda Šahta
Atrasti 20 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.