Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē Iljo Dreijers, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova
2 Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze Valdis Kampars, Jana Kreicberga, Lauma Laipniece
3 Biodīzeļa iegūšanas kinētika no rapšu eļļas izmantojot NaOH katalizētu metanolīzi Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Iljo Dreijers
4 Blends of PVA with Natural Fillers Nataļja Geisari, Velta Tupureina, Anda Dzene, Marianna Laka
5 Cikloheksēndikarbonskābes monohidrazīdu izmantošana diaizvietotu urīnvielu sintēzei Irisa Rāviņa, Zenta Tetere, Daina Zicāne
6 Cross-linked Acrylic Bone Cement with Biodegradable Additives Visvaldis Vītiņš, Ivars Knēts, Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa
7 DNS heksamēru (ATGCAT, ATCGAT, TAGCTA, TACGTA) 3D struktūras noteikšana, izmantojot 2D kmr spektroskopiju Kirils Zinovjevs, Kristaps Jaudzems, Edvards Liepiņš
8 Glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēnu katalizatoru klātbūtnē šķidrajā fāzē Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, Olga Stepanova, Svetlana Žižkuna
9 Graded Band-Gap Formation Semiconductor Single Grystal by Laser Radiation Jānis Barloti, Artūrs Medvids, Aleksandrs Mičko
10 Hidrofobizējošas apretes celulozes šķiedrmateriāliem Ilze Baltiņa, Skaidrīte Reihmane
11 Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna, Inta Strakova, Andris Strakovs
12 Radiācijas defektu ģenerācijas un telpiskā sadalījuma mehānisma pētīšana pusvadītājos Artūrs Medvids, Dainis Grabovskis, Pēteris Gavars, Pāvels Onufrijevs, Edvīns Daukšta
13 Sio2 ievadīšana un lokalizācija koksnē, izmantojot sola-gēla metodi Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jānis Ločs, Kristīne Veģere, Aivars Žūriņš
14 The Synthesis of Bistriethylammonium Salt of Fullerene C60 Cyclopropane Biscarboxylic Acid Māra Plotniece, Juris Gulbis, Valdis Kampars
15 Vulkanizācijas spiediena un pildvielas koncentrācijas ietekme uz poliizoprēna-nanostrukturēta oglekļa kompozītmateriāla mehano-elektriskajām īpašībām Māris Knite, Āris Solovjovs, Valdis Teteris, Velta Tupureina, Juris Zavickis
16 Wheat Bran Dietary Fiber as Sorption Material Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Natālija Borodajenko
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.