Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Atspēriena laiks lēkšanas vingrinājumos Krišjānis Kuplis, Ilze Avotiņa
2 Emmas Lieknes (1886–1942) pedagoģiskā darbība un devums izglītības attīstībā Latvijā Gunta Marihina, Alīda Zigmunde
3 Formative Assessment Practice: Insight into Three Latvian Universities Alla Anohina-Naumeca, Anzela Jurane-Bremane
4 Klases kultūras transformācijas Latvijā fotogrāfiju un atmiņu avotos (1964–2004) Kitija Valeiņa
5 Latviešu izglītības iestāžu darbība Latgalē, 1920–1924: ideāli, problēmas un to risinājumi Arnis Strazdiņš
6 Olimpisko spēļu 100 m un 200 m skrējiena finālistu rezultātu un antropometrisko datu analīze Ilze Aotiņa, Krišjānis Kuplis
7 Pasaules, Eiropas čempionātu un Pasaules Universiādes vieglatlētikas rezultātu salīdzinoša analīze sportistu sasniegumu vērtēšanas kontekstā Viktors Bonders, Raisa Tarnopoļska
8 Prezidenta institūts Austrumeiropas valstīs un Latvijā Gunārs Ozolzīle
9 Skolēnu zināšanas par sporta traumām un to profilaksi Juris Porozovs
10 Sociālpolitisko faktoru ietekme uz Latvijas arodbiedrību darbību Antra Līne
11 Studentu attieksmes izmaiņas pret obligātajām fiziskajām aktivitātēm studiju procesā Eleonora Šišlova, Andra Fernāte
12 Topošo studentu karjeras attīstības nosacījumi izglītības saturā vidusskolā Beatrise Garjāne, Ingūna Lāce, Staņislava Marsone
13 Triju Zvaigžņu ordenis skolotājiem 20. gadsimta 20. un 30. gados – gods vai smaga nasta? Alīda Zigmunde
14 Vidusskolēnu pašaudzināšanas diskursa izkopšana latviešu valodas un literatūras apguvē Inga Sokolova, Jeļena Davidova
15 Национально-образовательная политика на западных окраинах Российской империи XIX – начала XX вв Mihails Gončarovs
16 Педагогическая оценка отношения студентов к занятиям лечебной физкультурой Raisa Tarnopoļska, Viktors Bonders
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.